Image

ĐẶC BIỆT 26 LOẠI HẠT
(Quân bình dinh dưỡng. 500Gram)
Giá bán: 195.000đ/túi
Giá đang ưu đãi hôm nay:
Khi mua 1 đến 2 túi: 185.000đ
Khi mua 3 đến 4 túi: 180.000đ
Khi mua từ 5 túi: 175.000đ
Miễn phí ship khi đặt từ 5 túi
Tư Vấn      ĐẶT MUA

Mua sỉ, đại lý, làm nhà phân phối hãy: Liên Hệ

Image

THƯỢNG HẠNG 26 LOẠI HẠT
(Dinh dưỡng cao Plus+. 500Gram)
Giá bán: 245.000đ/hộp
Giá đang ưu đãi hôm nay:
Khi mua 1 đến 2 hộp: 220.000đ
Khi mua 3 đến 4 hộp: 215.000đ
Khi mua từ 5 hộp: 210.000đ
Miễn phí ship khi đặt từ 5 hộp
Tư Vấn      ĐẶT MUA

Mua sỉ, đại lý, làm nhà phân phối hãy: Liên Hệ


Image

ĐẶC BIỆT 26 LOẠI HẠT
Ngũ Cốc Ít Ngọt
(Quân bình dinh dưỡng. 500Gram)
Giá bán: 195.000đ/túi
Giá đang ưu đãi hôm nay:
Khi mua 1 đến 2 túi: 185.000đ
Khi mua 3 đến 4 túi: 180.000đ
Khi mua từ 5 túi: 175.000đ
Miễn phí ship khi đặt từ 5 túi
Tư Vấn      ĐẶT MUA

Mua sỉ, đại lý, làm nhà phân phối: Liên Hệ

Image

THƯỢNG HẠNG 26 LOẠI HẠT
Ngũ Cốc Ít Ngọt
(Dinh dưỡng cao Plus+. 500Gram)
Giá bán: 245.000đ/hộp
Giá đang ưu đãi hôm nay:
Khi mua 1 đến 2 hộp: 220.000đ
Khi mua 3 đến 4 hộp: 215.000đ
Khi mua từ 5 hộp: 210.000đ
Miễn phí ship khi đặt từ 5 hộp
Tư Vấn      ĐẶT MUA

Mua sỉ, đại lý, làm nhà phân phối hãy: Liên Hệ


Image

BỈM SỮA 26 LOẠI HẠT
(Quân bình dinh dưỡng. 500Gram)
Giá bán: 195.000đ/túi
Giá đang ưu đãi hôm nay:
Khi mua 1 đến 2 túi: 185.000đ
Khi mua 3 đến 4 túi: 180.000đ
Khi mua từ 5 túi: 175.000đ
Miễn phí ship khi đặt từ 5 túi
Tư Vấn      ĐẶT MUA

Mua sỉ, đại lý, làm nhà phân phối hãy: Liên Hệ

Image

BỈM SỮA 26 LOẠI HẠT PLUS+
(Dinh dưỡng cao. 500Gram)
Giá bán: 245.000đ/hộp
Giá đang ưu đãi hôm nay:
Khi mua 1 đến 2 hộp: 220.000đ
Khi mua 3 đến 4 hộp: 215.000đ
Khi mua từ 5 hộp: 210.000đ
Miễn phí ship khi đặt từ 5 hộp
Tư Vấn      ĐẶT MUA

Mua sỉ, đại lý, làm nhà phân phối hãy: Liên Hệ


Image

TĂNG CÂN 26 LOẠI HẠT
(Quân bình dinh dưỡng. 500Gram)
Giá bán: 195.000đ/túi
Giá đang ưu đãi hôm nay:
Khi mua 1 đến 2 túi: 185.000đ
Khi mua 3 đến 4 túi: 180.000đ
Khi mua từ 5 túi: 175.000đ
Miễn phí ship khi đặt từ 5 túi
Tư Vấn      ĐẶT MUA

Mua sỉ, đại lý, làm nhà phân phối hãy: Liên Hệ

Image

TĂNG CÂN 26 LOẠI HẠT PLUS+
(Dinh dưỡng cao. 500Gram)
Giá bán: 245.000đ/hộp
Giá đang ưu đãi hôm nay:
Khi mua 1 đến 2 hộp: 220.000đ
Khi mua 3 đến 4 hộp: 215.000đ
Khi mua từ 5 hộp: 210.000đ
Miễn phí ship khi đặt từ 5 hộp
Tư Vấn      ĐẶT MUA

Mua sỉ, đại lý, làm nhà phân phối hãy: Liên Hệ


Image

GIẢM CÂN 26 LOẠI HẠT
(Quân bình dinh dưỡng. 500Gram)
Giá bán: 195.000đ/túi
Giá đang ưu đãi hôm nay:
Khi mua 1 đến 2 túi: 185.000đ
Khi mua 3 đến 4 túi: 180.000đ
Khi mua từ 5 túi: 175.000đ
Miễn phí ship khi đặt từ 5 túi
Tư Vấn      ĐẶT MUA

Mua sỉ, đại lý, làm nhà phân phối hãy: Liên Hệ

Image

GIẢM CÂN 26 LOẠI HẠT PLUS+
(Dinh dưỡng cao. 500Gram)
Giá bán: 245.000đ/hộp
Giá đang ưu đãi hôm nay:
Khi mua 1 đến 2 hộp: 220.000đ
Khi mua 3 đến 4 hộp: 215.000đ
Khi mua từ 5 hộp: 210.000đ
Miễn phí ship khi đặt từ 5 hộp
Tư Vấn      ĐẶT MUA

Mua sỉ, đại lý, làm nhà phân phối hãy: Liên Hệ


Image

GYM-YOGA-THỂ THAO 26 LOẠI HẠT
(Quân bình dinh dưỡng. 500Gram)
Giá bán: 195.000đ/túi
Giá đang ưu đãi hôm nay:
Khi mua 1 đến 2 túi: 185.000đ
Khi mua 3 đến 4 túi: 180.000đ
Khi mua từ 5 túi: 175.000đ
Miễn phí ship khi đặt từ 5 túi
Tư Vấn      ĐẶT MUA

Mua sỉ, đại lý, làm nhà phân phối hãy: Liên Hệ

Image

BỘT SẮN DÂY
(Lọc 30 nước, nguyên chất)
Giá bán: 160.000đ/túi
Giá đang ưu đãi hôm nay:
Khi mua 1 đến 2 túi: 130.000đ
Khi mua 3 đến 4 túi: 125.000đ
Khi mua từ 5 túi: 120.000đ
Miễn phí ship khi đặt từ 5 túi
Tư Vấn      ĐẶT MUA

Mua sỉ, đại lý, làm nhà phân phối hãy: Liên Hệ

Image

TRÀM MẦM ĐẬU
(Túi zip 500Gram)
Giá đang ưu đãi hôm nay:
Khi mua 1 đến 2 túi: 120.000đ
Khi mua 3 đến 4 túi: 115.000đ
Khi mua từ 5 túi: 110.000đ
Miễn phí ship khi đặt từ 5 túi
Tư Vấn      ĐẶT MUA

Mua sỉ, đại lý, làm nhà phân phối hãy: Liên Hệ
Chia sẻ facebook
Tư vấn và CSKH: 0932.653855


Mã số giấy phép số: 39K8003600 Giấy phép được rang xay ngũ cốc có thời hạn đến: 30/7/2021.
Mã số cấp phép: 03/2018/NNPTNT-GLA. Được phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chư Sê - Gia lai cấp ngày 30/7/2018.
Địa điểm sản xuất: Ia Pal, Chư Sê, Gia Lai.© 2017 NGUCOCTAMDUC.COM


.